Thống kê lô gan xổ số An Giang – Tính xác suất XSAG hôm nay

Bảng thống kê lô gan An Giang lâu chưa về nhất

Bộ số Ngày ra cuối cùng Số ngày gan Gan cực đại
27 22-04-2021 24 31
77 20-05-2021 20 25
51 10-06-2021 17 39
35 01-07-2021 14 33
94 01-07-2021 14 25
56 08-07-2021 13 28
00 28-10-2021 12 28
04 28-10-2021 12 23
54 28-10-2021 12 35
83 28-10-2021 12 27
69 04-11-2021 11 49
03 11-11-2021 10 24
05 11-11-2021 10 31
40 11-11-2021 10 24
41 11-11-2021 10 25

Thống kê cặp lô khan An Giang lâu chưa ra nhất đến hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
04 – 40 11-11-2021 10 15
15 – 51 18-11-2021 9 17
69 – 96 18-11-2021 9 15
18 – 81 09-12-2021 6 15
24 – 42 09-12-2021 6 21
14 – 41 16-12-2021 5 13
47 – 74 16-12-2021 5 13
38 – 83 23-12-2021 4 14

Gan cực đại An Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Bộ số Gan cực đại
00 28 ngày
01 23 ngày
02 21 ngày
03 24 ngày
04 23 ngày
05 31 ngày
06 30 ngày
07 34 ngày
08 25 ngày
09 28 ngày
10 34 ngày
11 30 ngày
12 38 ngày
13 36 ngày
14 30 ngày
15 20 ngày
16 36 ngày
17 38 ngày
18 22 ngày
19 22 ngày
20 31 ngày
21 31 ngày
22 29 ngày
23 24 ngày
24 33 ngày
25 34 ngày
26 33 ngày
27 31 ngày
28 26 ngày
29 23 ngày
30 29 ngày
31 27 ngày
32 27 ngày
33 26 ngày
34 32 ngày
35 33 ngày
36 20 ngày
37 24 ngày
38 23 ngày
39 25 ngày
40 24 ngày
41 25 ngày
42 39 ngày
43 30 ngày
44 38 ngày
45 44 ngày
46 40 ngày
47 29 ngày
48 24 ngày
49 25 ngày
Bộ số Gan cực đại
50 35 ngày
51 39 ngày
52 25 ngày
53 24 ngày
54 35 ngày
55 40 ngày
56 28 ngày
57 24 ngày
58 24 ngày
59 23 ngày
60 23 ngày
61 34 ngày
62 24 ngày
63 29 ngày
64 29 ngày
65 30 ngày
66 28 ngày
67 26 ngày
68 21 ngày
69 49 ngày
70 31 ngày
71 28 ngày
72 31 ngày
73 43 ngày
74 18 ngày
75 29 ngày
76 29 ngày
77 25 ngày
78 40 ngày
79 30 ngày
80 23 ngày
81 23 ngày
82 19 ngày
83 27 ngày
84 27 ngày
85 20 ngày
86 29 ngày
87 23 ngày
88 20 ngày
89 23 ngày
90 28 ngày
91 32 ngày
92 26 ngày
93 22 ngày
94 25 ngày
95 32 ngày
96 24 ngày
97 22 ngày
98 42 ngày
99 30 ngày

Thống kê giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan
30 18-08-2011 525
64 08-10-2015 309
03 24-12-2015 298
33 14-01-2016 295
81 25-08-2016 263
57 06-10-2016 257
55 29-12-2016 245
47 09-03-2017 235
68 23-03-2017 233
31 20-04-2017 229

Thống kê đầu giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất đến hôm nay

Đầu số Ngày ra gần đây Số ngày gan
0 04-03-2021 31
6 03-06-2021 18
7 04-11-2021 11
9 02-12-2021 7
8 16-12-2021 5
4 23-12-2021 4
5 30-12-2021 3
1 06-01-2022 2
2 13-01-2022 1
3 20-01-2022 0

Thống kê đuôi giải đặc biệt An Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Đuôi số Ngày ra gần đây Số ngày gan
7 13-05-2021 21
5 03-06-2021 18
3 08-07-2021 13
8 11-11-2021 10
6 25-11-2021 8
9 23-12-2021 4
2 30-12-2021 3
0 06-01-2022 2
1 13-01-2022 1
4 20-01-2022 0

Thống kê lô gan An Giang ​- Tính xác suất XSAG hôm nay tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài An Giang

Leave a comment

Your email address will not be published.